Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

Zes- en achtstangen-mechanismen

Six- and eight-link mechanisms

Op een andere pagina in het domein "Alex den Ouden" laat ik zien, hoe je door het aaneenknopen van niet meer dan vier eenvoudige stangetjes (van zorgvuldig gekozen lengte) de fraaiste (en nuttige) mechanismen kunt construeren. Soms geven die mechanismen al opvallend goede resultaten, maar meestal kunnen ze nog wel verbeterd worden. Wanneer je bereid bent, er wat extra stangetjes tegen aan te gooien, kun je verrassend nauwkeurige mechanismen tot stand brengen.

On another page on the domain "Alex den Ouden" I show how, by knitting together just four simple rods (of carefully chosen lengths), you can design and construct the most beautiful (and useful) mechanisms. In some instances, these mechanisms will give surprisingly good results, but often they can be further improved. If you are prepared to spend some extra links, you can end up with unexpectedly excellent and accurate new mechanisms.

Mechanismen met meer dan vier stangen zijn jammer genoeg een stuk lastiger te analyseren. Keer op keer blijkt een puur intuÔtieve benadering niet te werken. Je kunt je gewoon niet goed genoeg voor­stellen hoe zo'n samenstelsel functio­neert. Daarbij komt dat je zoveel ontwerp-parameters hebt, dat je het spoor al spoedig bijster raakt.

Alas, mechanisms with more than four links are much more difficult to analyse. Again and again you discover that a purely intuitive approach doesn't work. You plainly cannot imagine well enough how such a complex mixed bag of sticks functions. Also, you have a great number of design parameters, so you can easily lose track.

Genoeg voorbehouden. 't Is de hoogste tijd om wat meer concreet te worden. We concentreren ons op twee interessante voorbeelden van ingenieuze veelstangen-mechanismen.

Well, enough warnings. Time to get down to more tangible things. Let's concentrate and have a good look at two interesting examples of ingenious multi-link mechanisms.

Ik gebruik animaties om de werking van de mechanismen te tonen. Deze animaties zijn omstreeks 100 kB groot, dus bij een niet-supersnelle Internet-verbinding vergt het downloaden even tijd. Het kan een paar minuten duren eer de zaak begint te lopen.

I use animations to show how these mechanisms act. The animations are about 100 kB so, with a non-top speed Internet connection downloading may take a bit of time. They will automatically start running as soon as they are fully downloaded.
Zes stangen

Rechtgeleiding van Watt
verbeterd model

Voor dit mechanisme gelden de volgende gegevens:

AB = 1

AD = 0,38

DB = 0,62

BC = 0,33

CE = 0,62  

ED = 0,33

EF = 0,19

FG = 0,81


Six links

Linear motion after Watt
improved model

In this mechanism, the lengths of the links required are:

AB = 1

AD = 0.38

DB = 0.62

BC = 0.33

CE = 0.62  

ED = 0.33

EF = 0.19

FG = 0.81


De horizontale afstand tussen A en G is 1 en de verticale afstand tussen A en G is 0,33

Het punt C beschrijft een baan waarvan het middendeel een zeer goede benadering van een rechte lijn is.

The horizontal distance between A and G is 1 and the vertical distance between A and G is 0.33

The point C describes a path, the middle section of which is a very accurate approximation of a straight line.Acht stangen

Rechtgeleiding van
Posselier-Lipkine

Voor dit mechanisme gelden de volgende gegevens:

AB = 1

BC = 3,66

CD = 2

DA = 1

CE = 3,66  

EF = 3,66

FB = 3,66

FD = 2


Het punt E beschrijft een exact rechte baan.

Eight links

Linear motion after
Posselier-Lipkine

In this mechanism, the lengths of the links required are:

AB = 1

BC = 3.66

CD = 2

DA = 1

CE = 3.66  

EF = 3.66

FB = 3.66

FD = 2


The point E describes an exactly straight line.

naar de top    naar de top to the top    to the top