Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

  De vliegtuigontwerper Frederik (Frits) Koolhoven
Nederlandsche Maatschappij voor Luchtvaart (1910-1912)
Koolhoven in Engeland (1912-1919)
Nationale Vliegtuig-Industrie (1920-1925)
Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)
Koolhoven-Vliegtuigen (1932-1933)
N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)
De Koolhoven-fabriek op Waalhaven, circa 1939
  The aircraft designer Frederik (Frits) Koolhoven
Nederlandsche Maatschappij voor Luchtvaart (1910-1912)
Koolhoven in England (1912-1919)
Nationale Vliegtuig-Industrie (1920-1925)
Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)
Koolhoven-Vliegtuigen (1932-1933)
N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)
The Koolhoven factory on Waalhaven, c. 1939

N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)

N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)

Koolhoven FK-48

Koolhoven FK-48

Tweemotorig passagiersvliegtuig, werd in opdracht van de KLM gebouwd en kon 6 tot 8 passagiers vervoeren. Het vliegtuig deed aanvankelijk dienst op binnen­landse lijnen. Op 24 mei 1934 maakte Koolhoven's vaste invlieger Schmidt Crans de eerste vlucht in het prototype, dat een maand later de registratie PH-AJX kreeg en afgeleverd werd aan de KLM. Hier kreeg het toestel de bijnaam "Ajax". Tot 1936 werd het gebruikt op de lijn Rotterdam-Eindhoven. Hierna werd het gebruikt om rondvluchten mee te maken en als lestoestel. Het werd op 10 mei 1940 vernietigd.

Twin-engine passenger aircraft, built for KLM. It could carry 6 to 8 passengers. The plane flew only on domestic routes. The maiden flight took place on 24th May 1934, with Koolhoven's permanent test pilot Schmidt Crans at the controls. One month later the plane got the licence code PH-AJX and was delivered to KLM. Not surprisingly, it was soon given the nickname "Ajax". Until 1936 this FK-48 flew the route Rotterdam-Eindhoven. After that it was mainly used for short round trips and as an instruction plane and airtaxi.

Koolhoven FK-48

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1934
passagiersvliegtuig
2 piloten, 8 passagiers
2× Gipsy Major 130 pk
206 km/u
2170 kg
15,2 m
10,7 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1934
passenger plane
2 pilots, 8 passengers
2× Gipsy Major 130 hp
206 km/h
2170 kg
15.2 m
10.7 m

Koolhoven FK-48 cockpit

Koolhoven FK-49 en FK-49A

Koolhoven FK-49

Tweemotorige hoogdekker. Er werden er in totaal zeven gebouwd: drie voor de Nederlandse LVA, één voor de Turkse, één voor de Hongaarse en twee voor de Finse. Het toestel is speciaal ontworpen als fotoverkenner, met een donkere kamer in het ruim. De kist kon natuurlijk ook gebruikt worden voor kartografie, en verder als vliegende ambulance, parachutistentrainer en transportvliegtuig.

Twin engined top-decker plane. A total number of seven were built: three for the Dutch LVA, one for Turkey, one for Hungary and two for Finland. The plane was designed specifically as a photo scout, it carried a darkroom in the hold. It was also very well suited for cartography. Furthermore the craft has served as flying ambulance, parachutist trainer and transporter plane.

Koolhoven FK-49 Koolhoven FK-49

Het enige Nederlandse toestel dat werkeljk in dienst is gekomen kreeg de registratie 950. Het werd in 1935 in gebruik genomen. Het overleefde de meidagen van 1940, maar werd tijdens de oorlog gesloopt door de Duitsers. De andere twee Nederlandse toestellen zijn nooit afgebouwd. Ze werden vernietigd bij het bombardement op Waalhaven op 10 mei 1940.

The only Dutch specimen that actually flew was registered as 950. It came into service in 1935. It survived the beginning of the Second World War, but was scrapped during the German occupation. The two other Dutch FK-49 were never finished. They were lost during the bombing of Waalhaven and the Koolhoven factory, 10 May 1940.

Jaar
Functie
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1935
(foto) verkenner
2× Gipsy Major 130 pk
202 km/u
2120 kg
16,0 m
11,7 m

Year
Task
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1935
(photo) scout
2× Gipsy Major 130 hp
202 km/h
2120 kg
16.0 m
11.7 m


Koolhoven FK-49A

Turkije bestelde een gewijzigde versie, die FK-49A genoemd werd. Het toestel kreeg een bredere, langere neus, een vergrote staarteenheid, en twee Hirth inverted-V motoren, die de Gipsy Majors vervingen. Kort na aflevering in 1938 ging het toestel verloren nadat een motor vlam vatte op grote hoogte. Het toestel stortte neer, waarbij de bemanning omkwam.

Turkey ordered a modified design, known as FK-49A. The craft was given a longer and wider nose section, an enlarged tailsection and two Hirth inverted-V engines replaced the original Gipsy Majors. Shortly after delivery in 1938, this plane crashed when one of the engines burst into flame at high altitude. The crew did not survive the accident.


Koolhoven FK-49A Koolhoven FK-49A

Het type dat Finland bestelde had eveneens Hirth inverted-V motoren. Het toestel kreeg drijvers, die naar behoefte vervangen konden worden door wielen. Tijdens het invliegen (in 1939) droeg het eerste toestel de registratie 1001. Het werd via Zweden naar Finland gebracht, maar door moeilijkheden met de Hirth motoren is het daar amper gebruikt. In 1948 is het uiteindelijk gesloopt. Het tweede toestel is nooit geleverd.

The two FK-49 Finland ordered also had Hirth inverted-V engines. The plane was mounted on large floats, which could at wish be replaced with wheels. During test-flying (in 1939) the first of the two planes had the registration 1001. It was brought to Finland via Sweden. Due to problems with the Hirth engines, it was hardly operated there. It was scrapped in 1948. The second plane for Finland was never delivered.

Koolhoven FK-49A

Koolhoven FK-50, FK-50A en FK-50B

Koolhoven FK-50

Een 2-motorige hoogdekker voor 8 passagiers, met opvallend hoge romp. Werd in de winter van 1934 op 1935 ontworpen voor de Zwitserse maatschappij Alpar, die in 1935 2 toestellen bestelde.

Twin engined top-decker plane for eight passengers, with markedly high fuselage. Was designed for the Swiss Alpar Company in the winter of 1934-1935. They ordered two of these planes.

Koolhoven FK-50

In 1937 verongelukte één toestel tijdens een nachtvlucht. Er werd bij Koolhoven een nieuw toestel besteld, ter vervanging van het verloren gegane. Deze vervanger had sterkere motoren en kreeg een dubbele staart. Hij staat bekend als de FK-50A. Zowel de FK-50 als de FK-50A voldeden prima. Ze bleven vele jaren in dienst, de FK-50A zelfs tot 1962!

In 1937, one of the two Alpar planes crashed on a night flight. A replacement was ordered with Koolhoven. It had more powerful engines and it was given twin tail rudders. This type is known as the FK-50A. Both the FK-50 and the FK-50A proved to be very satisfactory, they continued in service for a long time. The FK-50A flew until 1962!

Koolhoven FK-50A

Jaar
Functie
Bemanning
Motor

Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1935/1937
passagiersvliegtuig
2 piloten, 8 passagiers
FK-50: 2× Bristol Mercury VIII stermotoren
FK-50A: 2× Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr 406 pk
295 km/u
4250 kg
17,7 m
14,3 m

Year
Task
Crew
Engine

Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1935/1937
passenger plane
2 pilots, 8 passengers
FK-50: 2× Bristol Mercury VIII radials
FK-50A: 2× Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr 406 pk
295 km/h
4250 kg
17.7 m
14.3 m

Er werd ook een militaire versie gepland, de FK-50B, met een bemanning van 4 en een toegestane bommenlast van 1000 kg. Deze is nooit in uitvoering genomen.

A military version of the FK-50 was planned, too, the FK-50B. It was to have a crew of four and to carry 1000 kg of bombs. The FK-50B however never left the design stage.

Koolhoven FK-50B

Koolhoven FK-51

Koolhoven FK-51

Militaire dubbeldekker trainer c.q, verkenner met twee open, achter elkaar geplaatste cockpits. Een conventioneel ontwerp, robuust, makkelijk hanteerbaar, betrouwbaar en succesvol. Het toestel werd ontworpen naar specificaties van de LVA. Het eerste prototype vloog in mei 1935. In totaal zijn 142 stuks gemaakt.

Military biplane trainer/scout with two open cockpits, one behind the other. A really conventional design, sturdy, easily handled, reliable and successful. The plane was designed to meet specifications formulated by the LVA. The first prototype flew in May 1935. In all, no less than 142 copies were made.

Na vergelijkende tests met de Britse AVRO Tutor, ging de LVA over tot aanschaf van een eerste serie van 10 stuks FK-51. Er volgde een bestelling van 15 stuks, en nog een van 29 stuks. De laatste groep zou gebruikt worden als lichte verkenner. Begin mei 1940 waren er hiervan nog 16 in dienst. De meeste van deze toestellen overleefden de meidagen niet. Sommige werden vernietigd door luchtaanvallen, andere werden door eigen personeel vernietigd. Enkele toestellen wisten Cherbourg te bereiken, waar het vliegend personeel ze achterliet om naar Engeland te kunnen ontkomen.

The LVA acquired a first series of ten FK-51 after comparative tests with the British AVRO Tutor. A second order comprised 15 copies; a third order yet another 29 copies. The planes last ordered were intended as light scouts. By early May 1940, 16 of them were still in service. Most of these LVA planes did not survive the first days of the Second World War. Some were destroyed in aerial attacks; others were destroyed by Dutch personnel. Just a few succeeded in reaching Cherbourg, where they had to be left behind by the flyers, who escaped to England.

Ook de Nederlandse MLD was geïnteresseerd in de FK-51 en kocht 17 stuks, die alle verloren gingen in de meidagen.

The Netherlands MLD also expressed an interest in the FK-51, purchasing 17 of them. All were lost in the first war days.

Verder bestelde de LA-KNIL 60 stuks FK-51, waarvan er 45 vóór het uitbreken van de oorlog afgeleverd konden worden. Daarvan vlogen er in 1941 nog 33. De in 1942 overgebleven toestellen (ongeveer 20) streden een wanhopige strijd tegen de Japanners als verkenners. Veel toestellen werden neergeschoten, andere werden op de grond vernietigd.

The LA-KNIL ordered no less than 60 FK-51, of which 45 had been delivered at the outset of the War. Of these, 33 were still in service in 1941. By 1942, only 20 or so remained and these desperately fought against the Japanese. Most of them were shot down; a few were destroyed on the ground.

Het was een goed en makkelijk te besturen vliegtuig. Het onderhoud was echter moeilijk, sommige besturingsorganen konden nauwelijks bereikt worden. Bovendien was de constructie van de ondervleugel ongelukkig. Deze bestond uit twee losse helften die afzonderlijk aan de romp bevestigd waren. Er ontstond makkelijk wringing in de vleugel. Vermoedelijk zijn hierdoor op z'n minst twee toestellen neergestort. Veel van de al geleverde toestellen werden teruggezonden naar Koolhoven, om de constructie aan te passen. Dit leverde vertraging op bij de bouw van verdere toestellen en trouwens ook bij de opleiding van piloten.

The FK-51 was a plane that flew well, easily controlled. Maintenance however was exceedingly difficult, some of the controls could hardly be reached. Apart from that, the lower wing design was weak. This wing consisted of two separate parts, one attached each side of the fuselage. They were subjected to considerable torsion during flight. Presumably at least two planes crashed, due to wing failure by torsion. Many of the planes already delivered were returned to Koolhoven for strengthening. This caused a delay in the delivery of the remainder orders. Furthermore, the pilot training program was seriously delayed.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor


Topsnelheid
Plafond
Bereik
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1935/1936
trainer, verkenner
2
1× Armstrong Siddeley Cheetah IX 350 pk
ook: Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr
en: Wright Whirlwind
235 km/u op 2280 m hoogte
6500 m
825 km
1450 kg
9,0 m
7,9 m

Year
Task
Crew
Engine


Maximum speed
Ceiling
Range
Starting weight
Wingspan
Overall length

1935/1936
trainer, scout
2
1× Armstrong Siddeley Cheetah IX 350 hp
also: Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr
and: Wright Whirlwind
235 km/h at 2280 m height
6500 m
825 km
1450 kg
9.0 m
7.9 m


Spanje bestelde 40 toestellen voor de Fuerzas Aéreas de la República Española. Van de bestelde 40 werden er 28 afgeleverd. Een klein deel hiervan overleefde de Burgeroorlog, en ook de Tweede Wereldoorlog.

Spain acquired 40 FK-51 for the Fuerzas Aéreas de la República Española. Only 28 of the ordered 40 were actually delivered. A small proportion survived the Civil War and even the Second World War.


Koolhoven FK-52

Koolhoven FK-52

Een tweepersoons dubbeldekker met gesloten cockpit, die tot de bovenvleugel reikte, en een modern landingsgestel met Koolhoven stijlen. Het prototype vloog voor het eerst in februari 1937. Koolhoven zag dit model als een opvolger voor de Fokker C-5. Tijdens een demonstratie voor de LVA liep de zaak echter grondig mis. Na een grandioze acrobatiekvlucht stortte het toestel volledig onverwacht neer, waarbij de piloot omkwam. De LVA beval een onderzoek, waaruit naar voren kwam dat de FK-52 dezelfde problemen had met de ondervleugel als de FK-51. Tijdens de demon­stratievlucht waren de vleugels zo ver verwrongen, dat er een afbrak. De LVA dacht niet aan bestellen voor het probleem verholpen was. Het duurde tot 1938 voor het verbeterde toestel klaar was. Dit werd opnieuw voor de LVA gedemonstreerd, maar een directe order kwam er niet. Desondanks ging Koolhoven over tot productie van het toestel. Zo kwam het dat er lange tijd 5 onverkochte FK-52's op Koolhoven's terrein stonden.

A two-seater biplane with a closed cockpit reaching up to the upper wing, and a modern undercarriage with Koolhoven struts. The prototype first took off in February 1937. Koolhoven designed this plane as a potential successor for the Fokker C-5. However, when the plane was demon­strated for the LVA, it ran into great difficulties. It flew an excellent acrobatic show - and then suddenly and unexpected, it crashed to the ground. The LVA initiated an investigation, from which it became clear that the FK-52 was prone to the same fault that had also plagued the early FK-51: torsion of the underwing halves. Torsion had occurred during the FK-52 demonstration flight to such a degree, that one of the lower wings just snapped off. No LVA orders were to be expected before an improved version was finished. This was ready in 1938 and demonstrated to the LVA, but no order followed. Nevertheless, Koolhoven started production of a first series. He ended up with five unsold machines in the factory.

Tijdens de koortsachtige zoektocht naar bruikbare toestellen voor de LVA, eind 1939, werden er 36 FK-52 besteld. Ze zouden dienen als vervanger van de Fokker C-10, die op zijn beurt weer de Fokker C-5 zou vervangen. Een deel van de 36 zou als jachtbommenwerper gebruikt worden. Door het uitbreken van de oorlog is deze serie nooit gebouwd.

When the LVA was desperately looking for planes, at the end of 1939, it decided to order 36 FK-52. These were to replace the Fokker C-10, freeing these to replace the Fokker C-5. A number of the FK-52 ordered were to be used as fighter-bombers. The series was never even built, as the Koolhoven factory was wiped out before the work could start.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Plafond
Bereik
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte
Onderstel

1937/1938
trainer, verkenner
2
1× Bristol Mercury VIII 830 pk
382 km/u
9800 m
1130 km
2500 kg
9,8 m
8,3 m
Koolhoven-stijlen

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Ceiling
Range
Starting weight
Wingspan
Overall length
Undercarriage

1937/1938
trainer, scout
2
1× Bristol Mercury VIII 830 hp
382 km/h
9800 m
1130 km
2500 kg
9.8 m
8.3 m
Koolhoven struts


Koolhoven FK-52

Toen in november 1939 de Winteroorlog tussen Finland en Rusland uitbrak, kocht een Zweedse graaf, Carl Gustav von Rosen twee FK-52's, om ze te doneren aan de Finnen. Met de registraties KO-129 en 130 vlogen deze via Zweden naar Finland, waar ze regelmatig in aktie kwamen tegen de Russen. Tijdens de in juni 1941 uitgebroken Vervolgoorlog kwamen ze weer in aktie. Tijdens een missie werd de 129 neergeschoten door de Russen. In 1943 ging de 130 verloren tijdens duikproeven.

In November 1939, at the outbreak of the Winter War between Finland and Russia, a Swedish count, Carl Gustav von Rosen bought two FK-52, to donate these to Finland. They were flown there via Sweden. The license codes were KO-129 and KO-130. The planes regularly saw action against the Russians. When the war was continued in June 1941, they were brought out again. The 129 was shot down during a mission. The 130 was lost during diving experiments which took place in 1943.


Koolhoven FK-53

Koolhoven FK-53

Van de FK-53, een licht sportvliegtuig, zijn er twee gebouwd. Het ontwerp was van J. van Hattum, die het maakte tijdens zijn vakantie in Engeland. In 1935 trad hij in dienst bij Koolhoven - in Augustus 1936 maakte de FK-53 zijn eerste vlucht. De Nationale Luchtvaart School nam in 1937 een eerste toestel af, in 1938 gevolgd door een tweede. Beide exemplaren gingen in mei 1940 op Waalhaven verloren. De FK-53 was het eerste Koolhoven toestel met de zogenaamde "inverted gull wing".

Of the light pleasure plane FK-53 two were built. It was designed by J. van Hattum during a holiday in England. Van Hattem started working at Koolhoven in 1935 and the FK-53 was built. Its maiden flight was in August 1936. The Nationale Luchtvaart School purchased a first copy in 1937, followed by a second one in 1938. Both planes were lost at the bombardment of Waalhaven in May 1940. The FK-53 was the first Koolhoven to sport inverted gull wings.

Koolhoven FK-53

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1936/1937
sportvliegtuig
2
1× Walter Mikron 62 pk
150 km/u op zeehoogte
540 kg
10,5 m
7,2 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1936/1937
pleasure plane
2
1× Walter Mikron 62 hp
150 km/h at sea level
540 kg
10.5 m
7.2 m


Koolhoven FK-54

De Koolhoven FK-54 was een licht sportvliegtuig; het eerste Koolhoven toestel met een intrekbaar landingsgestel. In ingetrokken positie werden de wielen geborgen in ruimtes onder het passagierscompartiment. Dit systeem leverde nogal wat problemen op en door de inmiddels op gang gekomen stroom militaire orders heeft Koolhoven nooit tijd gehad om het ontwerp te verfijnen. Het prototype verdween naar een hoekje van de fabriek, waar het op 10 mei 1940 vernietigd werd.

Another light pleasure plane, the FK-54. It is the first Koolhoven with a retractable undercarriage. When retracted, the wheels found place in spaces below the passenger compartment. The design was not without its difficulties. Due to the now ever increasing flow of military orders, Koolhoven never found the time to perfect the design. The prototype was banned to an obscure corner of the factory - where it remained till its destruction in May 1940.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte
Onderstel

1938
sportvliegtuig
3
1× De Havilland Gipsy Major 140 pk
250 km/u
1060 kg
11,0 m
7,7 m
intrekbaar

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length
Undercarriage

1938
pleasure plane
3
1× De Havilland Gipsy Major 140 hp
250 km/h
1060 kg
11.0 m
7.7 m
retractable


Koolhoven FK-55

Koolhoven FK-55

Een eenpersoons enkeldekker jager van opvallend ontwerp. De motor lag achter de piloot, in het hart van de romp. De machine was voorzien van twee tegen elkaar indraaiende schroeven, die door verlengde schroef­assen werden aangedreven. Om de zaak verder te compliceren, was er ook een boordkanon voorzien, dat door de holle schroefas vuurde .... De machine zou met een intrekbaar onderstel worden uitgerust.

The Koolhoven FK-55 was a most remarkable, not to say revolutionary design. It was a single pilot monoplane fighter, in which the engine was placed behind the pilot, in the centre of the fuselage. Two counter-rotating propellers were driven by long shafts running from the engine. To further complicate things, the main gun was to fire through the hollow propeller shaft. The craft was to have a retractable undercarriage.

Koolhoven FK-55

Werd (als mock-up) met succes geïntroduceerd op de Parijse Luchtvaart­salon in 1936, maar bij de verdere uitwerking van het ontwerp liep Kool­hoven tegen onoverkomelijke problemen aan. Door de ver naar achter geplaatste motor lag het zwaartepunt ongunstig. De vleugel lag zo hoog in de romp, dat het intrekbare onderstel in de praktijk niet realiseerbaar bleek. Uiteindelijk werd besloten, een vast onderstel te monteren, waardoor de performance flink afnam. De innovatieve motorplaatsing en het tweeschroefs-mechanisme bleken zwaarder uit te vallen dan gedacht.

A mock-up was shown at the Paris Salon d'Air in 1936. When he started working out the details of the design, Koolhoven ran into insurmountable difficulties. The centre of gravity lay very unfavourable, thanks to the rearward placement of the engine. The wing was placed rather high in the fuselage and it was impossible to design a reliable retractable undercarriage. In the end, a fixed undercarriage was mounted; of course this seriously decreased performance. The innovative design (engine at the rear; twin propellers) was quite a lot heavier than anticipated.

Het toestel heeft maar één keer gevlogen. Op 30 juni 1938 steeg testpiloot Thomas Coppers op - wendde direct het roer en landde, met de wind in de rug. Koolhoven snelde naar het toestel om de piloot te vragen wat er aan de hand was. Er volgde een korte maar hevige woordenwisseling. We weten niet, wat er is gezegd .... maar het toestel vloog nooit meer.

The plane has flown one single short flight. On 30th June 1938 test pilot Thomas Coppers took off - and immediately started a turn to land again - with the wind! - Koolhoven ran to the plane, to see what had happened. Both men had a short, furious discussion. We do not know what was said, but one thing is certain - the FK-55 never flew again.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Bereik
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1937/1938
jager
1
1× Lorraine Petrel 860 pk
520 km/u
850 km
2280 kg
9,6 m
9,3 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Range
Starting weight
Wingspan
Overall length

1937/1938
fighter
1
1× Lorraine Petrel 860 hp
520 km/h
850 km
2280 kg
9.6 m
9.3 m


Koolhoven FK-56

Koolhoven FK-56

Voor de opleiding van vliegers, waarnemers en schutters was de LVA op zoek naar een modern lesvliegtuig. Eind 1937 kreeg Koolhoven de eisen voorgelegd. Februari 1938 al maakte het prototype de eerste vlucht. Dit had een laag geplaatste, opgeknikte vleugel, een vast onderstel en een geheel overdekte cockpit. De romp was opvallend lang, om plaats te bieden voor een waarnemer. De motor was een Wright Whirlwind.

By 1937, the LVA was looking for a modern instruction plane for flyers, observers and gunners. Koolhoven received the list of demands end 1937. In February 1938 the prototype performed a first flight. In this prototype, a low wing with upward slant was used. It had a fixed undercarriage and a fully enclosed cockpit. The fuselage was abnormally long, to house the observer. The plane was engined by a Wright Whirlwind.

Een tweede prototype week aanzienlijk van het eerste af door een rechte, hoger geplaatste vleugel en een modernere en verder naar voren geplaatste cockpit die slechts gedeeltelijk gesloten was: de waarnemer zat in de open lucht. Bovendien was het landingsgestel intrekbaar in grote gondels onder de vleugels.

The second prototype differed considerably from this. It had a straight wing, placed much higher; and a shorter cockpit, situated further forward. The observer was not in the cockpit but sat in the open air. The undercarriage was now made retractable, in large bulbs below the fuselage.

Het uiteindelijke model, waarvan de LVA er 20 bestelde, had een verder verbeterd landingsgestel, dat volledig in de vleugel intrekbaar was. Ook de FK-56 kende technische problemen. Tijdens de laatste afnamevlucht brak de vleugel van het eerste toestel voor de LVA. Het vleugelontwerp werd uiteraard herzien. Op 10 mei had de LVA 10 van de bestelde 20 toestellen ontvangen. Niet eentje daarvan heeft werkelijk gevlogen.

The final model, of which the LVA ordered 20, had a further improved undercarriage - now fully retractable into the wing. The FK-56 again had technical problems. During the delivery flight of the first LVA plane, a wing broke off .... The wing design was of course revised. By May 1940 the LVA had received 10 of the 20 ordered. Not a single one of these has actually flown due to the outbreak of the war.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor

Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte
Onderstel

1938
trainer, verkenner
2
1× Wright Whirlwind 400 pk
of: 1× Cheetah X 550 pk
300 km/u op 500 m hoogte
1600 kg
11,5 m
7,9 m
intrekbaar

Year
Task
Crew
Engine

Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length
Undercarriage

1938
trainer, scout
2
1× Wright Whirlwind 400 hp
or: 1× Cheetah X 550 hp
300 km/h at 500 m height
1600 kg
11.5 m
7.9 m
retractable


Koolhoven FK-56

Koolhoven noteerde verder in 1938 een bestelling voor twintig stuks FK-56 van de Belgische luchtmacht (Aéronautique Militaire Belge) voor de École de Pilotage Avancé. Op deze toestellen werd een Armstrong Siddeley Cheetah motor gebruikt. Er traden echter aanzienlijke moeilijkheden op bij de levering van de motoren. Zo konden de eerste 7 exemplaren pas kort voor mei 1940 worden afgeleverd. Ook deze toestellen hebben nooit operationeel gevlogen. De overige zijn nooit gebouwd, omdat de fabriek aan de Waalhaven inmiddels in puin lag.

In 1938, Koolhoven received an order from the Belgian Air Force (Aéronautique Militaire Belge) for 20 FK-56, destined for the École de Pilotage Avancé. In these, an Armstrong Siddeley Cheetah was used. However, serious problems arose with the delivery of the engines. Consequently the first seven FK-56 could only be delivered shortly before May 1940. They never flew operationally. The other 13 were never built, as the Koolhoven factory was bombed out by then.

Koolhoven FK-56 Koolhoven FK-56

Koolhoven FK-57

Koolhoven FK-57

De Koolhoven FK-57 was een zogenaamd tourismevliegtuig. Het was een tweemotorige 4-persoons middendekker, met Gipsy Six series II motoren van 205 pk elk, die waren voorzien van constant speed propellers. Het vliegtuig werd ontworpen voor een particulier, directeur Kok van de Shell. Het had de registratie PH-KOK.

The FK-57 was a so-called tourism- or business plane. A twin engined four-seater with Gipsy Six series II engines of 205 hp each. The propellers were constant-speed. The plane was designed for a private client, manager Kok of Shell. It had license code PH-KOK.

De PH-KOK vloog voor het eerst op 20 juni 1938. Op 22 september van dat jaar vertrok het toestel vanaf Ypenburg naar Indië. Na meer dan 7000 km keerde men op de 24e vanaf Karachi terug, vanwege de toenemende politieke spanningen in Europa. Op 28 september landde het toestel weer op Ypenburg. Tot 1940 werd het toestel verder alleen gebruikt voor korte vluchten binnen Europa.

The PH-KOK first flew on 20th June 1938. In September of the same year, it departed from Ypenburg for India. After over 7000 km, having reached Karachi on the 24th, the plane returned to Holland because of the worsening political situation in Europe. On the 28th it landed on Ypenburg. From then, only short flights inside Europe were made with it.

De FK-57 had een vast landingsgestel. Koolhoven bood overigens ook een militaire versie aan, met intrekbaar landingsgestel. Hij verwachtte dat deze uitvoering het toestel zeer geschikt maakte voor de voor training van piloten op meermotorige vliegtuigen. Die training had toen nog plaats op de inmiddels wel antiek te noemen Fokker F-7b/3m. Maar aangezien voor dit doel net 5 stuks Focke-Wulf 58 Weihe waren geleverd, kwam hier niets van terecht.

The FK-57 had a fixed undercarriage. Koolhoven also had a military version with a retractable undercarriage on offer. He expected that in this get-up, the plane would be excellently suitable for training multi-engine pilots. At that time, these training sessions still took place on an antiquated Fokker F-7b/3m. However, five Focke-Wulf 58 Weihe were bought for this purpose, so there was no further interest in the FK-57.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de PH-KOK door de LVA gevorderd. Het toestel kreeg de code 978. Het overleefde de meidagen van 1940 niet.

At the outbreak of the Second World War, the PH-KOK was requisitioned by the LVA. It was given the registration 978. It did not survive the May days of 1940.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Bereik
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1938
tourisme- of zakenvliegtuig
4
2× De Havilland Gipsy 6 205 pk
280 km/u op 3000 m hoogte
1800 km
2360 kg
13,3 m
8,9 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Range
Starting weight
Wingspan
Overall length

1938
pleasure or business plane
4
2× De Havilland Gipsy 6 205 hp
280 km/h at 3000 m height
1800 km
2360 kg
13.3 m
8.9 m


Koolhoven FK-58 en FK-58A

Koolhoven FK-58

Tijdens de wapenwedloop eind jaren 1930 verzocht de Franse regering Koolhoven een licht en modern jachtvliegtuig te ontwikkelen. De FK-58 werd in recordtijd ontwikkeld, en twee maanden na het voltooien van het ontwerp was het prototype al gebouwd. Op 17 juli 1938 werd het toestel voor het eerst gevlogen door testpiloot Coppers. Het prototype werd vervolgens in Frankrijk uitvoerig getest en in november werd het getoond op de Luchtvaartsalon te Parijs. Na afloop zou het toestel terugvliegen naar Nederland. Door motorstoring moest het een noodlanding maken bij Gent, waarbij het verloren ging.

During the arms race of the last of the 1930s, the French government asked Koolhoven to develop a light and modern fighter plane. The FK-58 was produced in record time, the prototype was finished just two months after the design was finalised. It first flew on 17th July. Test pilot was Coppers. The prototype was sent to France to be extensively tested. In November that year it was shown on the Paris Salon d'Air. When that was finished, the plane was to return to Holland. However, due to engine trouble, the pilot had to make an emergency landing near Ghent, at which the plane was lost.

Koolhoven FK-58

Er werd op dat moment al gewerkt aan een tweede prototype; tevens werden al voorbereid­selen getroffen om de serie-productie op te starten. Terecht, in januari 1939 plaatste Frankrijk een order voor 50 toestellen. Ook de LVA toonde nu belangstelling voor de FK-58 - net voor het uitbreken van de oorlog werden 36 toestellen besteld. Deze zouden uitgerust moeten worden met reserve motoren van de Fokker D-21 en Fokker G-1. Hiermee zou het toestel overigens duidelijk minder kunnen presteren.

Koolhoven FK-58

At that time, work on a second prototype was already in hand. Furthermore, Koolhoven was preparing for the serial production of the FK-58. He had seen right, there, as in January 1939 France placed an order for 50 copies. By now, the LVA was getting interested, too. Just before the outbreak of the war, an order for 36 was given. These were to be fitted with spare engines of the Fokker D-21 and Fokker G-1. With these engines, performance would have been quite inferior.

Koolhoven kon al dit werk onmogelijk zelf aan, zodat 10 van de Franse toestellen werden uitbesteed aan het Belgische Sabca. Nadat in totaal 17 toestellen gebouwd waren, konden de Fransen geen instrumenten meer aanleveren, waarna men besloot om de gehele productie te verplaatsen naar het Franse Nevers. Hier werden nog eens vier toestellen gebouwd, waarvan er slechts één daadwerkelijk werd afgeleverd.

The number of planes now ordered far increased Koolhoven's production capacity. So 10 of the French planes were contracted out to Sabca in Belgium. After the first 17 planes were built, the French could not deliver the required instruments. It was decided to move all production to Nevers in France. Here, a further four planes were built, of which in fact only one was delivered.

Koolhoven FK-58

De 10 bij Sabca uitbestede toestellen werden vernietigd op 10 mei, en Koolhoven heeft de rest van de Nederlandse order nooit kunnen afbouwen, aangezien de fabriek in as lag. Het tweede gebouwde prototype (de PH-AVA) werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de LVA gevorderd. Het toestel kreeg de code 1002. Het werd al in de eerste oorlogsdagen neergeschoten. De werkelijk afgeleverde Franse toestellen (18 in totaal) hebben nauwelijks gevlogen tijdens de strijd tegen de Luftwaffe, en zijn alle gesloopt na de oorlog.

The ten planes at Sabca were obliterated on the 10th of May. The rest of the order could not be finished, as the Koolhoven factory was bombed that same date. The second prototype (PH-AVA) was requisitioned by the LVA when the war broke out. It saw short service under the registration number 1002. It was shot down in the early days of the war. The planes that were delivered to France, 18 in all, were hardly used against the Luftwaffe. They were scrapped after the war.

Koolhoven FK-58

Jaar
Functie
Bemanning
Motor

Topsnelheid

Plafond
Bereik
Startgewicht

Spanwijdte
Lengte

1939
jager
1
FK-58: 1× Gnome-Rhone 14N-39 1036 pk
FK-58A: 1× Hispano-Suiza 1066 pk
FK-58: 475 km/u
FK-58A: 504 km/u
10000 m
750 km
FK-58: 2750 kg
FK-58A: 2550 kg
11,0 m
8,7 m

Year
Task
Crew
Engine

Maximum speed

Ceiling
Range
Starting weight

Wingspan
Overall length

1939
fighter
1
FK-58: 1× Gnome-Rhone 14N-39 1036 hp
FK-58A: 1× Hispano-Suiza 1066 hp
FK-58: 475 km/h
FK-58A: 504 km/h
10000 m
750 km
FK-58: 2750 kg
FK-58A: 2550 kg
11.0 m
8.7 m


Koolhoven FK-59

De FK-59 werd ontworpen voor de Portugese marineluchtvaartdienst als (torpedo) bommenwerper. Het ontwerp was klaar in 1937. Er werd een mockup van het toestel gebouwd, maar de Portugezen kozen uiteindelijk voor een Heinkel ontwerp.

Koolhoven FK-59

The FK-59 was designed for the Portugese Naval Air Service. It was to be a torpedo bomber. The design was finished in 1937. A mock-up was made, but in the end, the Portugese preferred a Heinkel design.


naar de top    naar de top to the top    to the top