Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

  De vliegtuigontwerper Frederik (Frits) Koolhoven
Nederlandsche Maatschappij voor Luchtvaart (1910-1912)
Koolhoven in Engeland (1912-1919)
Nationale Vliegtuig-Industrie (1920-1925)
Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)
Koolhoven-Vliegtuigen (1932-1933)
N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)
De Koolhoven-fabriek op Waalhaven, circa 1939
  The aircraft designer Frederik (Frits) Koolhoven
Nederlandsche Maatschappij voor Luchtvaart (1910-1912)
Koolhoven in England (1912-1919)
Nationale Vliegtuig-Industrie (1920-1925)
Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)
Koolhoven-Vliegtuigen (1932-1933)
N.V. Koolhoven-Vliegtuigen (1934-1940)
The Koolhoven factory on Waalhaven, c. 1939

Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)

Koolhoven-Vliegtuigen (1925-1931)

Koolhoven FK-40

De Koolhoven FK-40, ontwikkeld in opdracht van, en in dienst geweest bij de KLM, was een klein eenmotorig toestel, dat op de binnenlandse lijnen dienst zou doen als luchttaxi, licht transportvliegtuig en voor rondvluchten. Er werd maar één exemplaar gebouwd. Dit kreeg de registratie PH-AES, en dus al gauw de bijnaam "Piet Haas". In 1936 werd het toestel verkocht aan een sportvlieger, die het op zijn beurt in februari 1937 doneerde aan het Spaans nationalistische leger, dat het gebruikte als transport en ambulance vliegtuig in de Spaanse burgeroorlog.

The Koolhoven FK-40 was developed specifically for service with the KLM. It was a small single-engined craft, designed for domestic airtaxi-, light transport- and touring purposes. Only one copy was built. This had the licence code PH-AES, which earned it the nickname "Piet Haas" (Pete Hare). In 1936 the plane was sold to a sports flyer. He in his turn donated it to the Spanish nationalistic army in February 1937. There it was operated mainly as a transporter and ambulance plane during the Spanish Civil War.

Het vleugelontwerp van de FK-40 is later opnieuw toegepast in de FK-48.

The wing design of the FK-40 was reused again in the FK-48.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1927
transportvliegtuig
1
1× Gnome Rhone Titan 230 pk
185 km/u op 2500 m hoogte
1900 kg
14,5 m
11,5 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1927
transporter plane
1
1× Gnome Rhone Titan 230 hp
185 km/h at 2500 m height
1900 kg
14.5 m
11.5 m


Koolhoven FK-41

Koolhoven FK-41

Zaken- en sporttoestel voor 2 passagiers, in dienst geweest bij de KLM. Het proto­type vloog voor het eerst in 1928, met Hein Schmidt Crans aan het stuur. Voor dit toestel hergebruikte Koolhoven het ontwerp van de vleugel en het staartgedeelte van de FK-30.

In Nederland deed de FK-41 het nooit erg goed. Er zijn slechts 7 stuks verkocht, die allen voor 1940 al zijn afgeschreven. Een van de zeven, de in Denemarken geregistreerde OY-DOD, vloog de Melbourne race in 1934.

Business and pleasure twoseater plane serving with the KLM. The prototype's maiden flight took place in 1928 with Hein Schmidt Crans at the controls. In this craft, Koolhoven reused the wing and tail design made earlier for the FK-30.

In Holland, the FK-41 never became much of a success. Only seven were sold; all were decommissioned by 1940. One of the seven, the Danish-licenced OY-DOD, took part in the famous Melbourne race in 1934.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1928
passagiersvliegtuig
1 piloot, 2 passagiers
1× De Havilland Gipsy Major 130 pk
195 km/u
900 kg
10,5 m
7,8 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1928
passenger plane
1 pilot, 2 passengers
1× De Havilland Gipsy Major 130 hp
195 km/h
900 kg
10.5 m
7.8 m

In Engeland werd het toestel een groter succes. Marcel Desoutter kocht een licentie en startte een bedrijf waar de FK-41 onder de naam "Dolphin" in redelijke aantallen is gebouwd. Desoutter begon ermee, twee toestellen bij Koolhoven te bestellen, waarvan hij er eentje meteen doorverkocht aan een Australiër. Daar bleef dit toestel tot 1937 vliegen.

In England, the FK-41 was much more successful. Marcel Desoutter took out a building licence from Koolhoven and set up a production unit, where a reasonable number of FK-41 were built under the name "Dolphin". Desoutter first bought two copies, one of which he sold directly to Australia. This specimen flew until 1937.

Koolhoven - Desoutter Dolphin

Het tweede toestel, geregistreerd als G-AAGC, werd eerst aangepast (onder meer in neus en roeren), waarna het als voorbeeld fungeerde voor een serie van 28 toestellen. Deze staan bekend als de Mark 1, voorgesteld op de Olympic Aero Show van juli 1929. Ze hadden een Cirrus Hermes motor van 105 pk. Een tweede serie van 13 exemplaren kreeg een 25 pk sterkere Gipsy III motor. In deze serie werden trouwens de roeren opnieuw gemodificeerd en ook wielremmen aangebracht.

The second craft, licence code G-AAGC, was first modified (in the nose and rudders), and then used as example for a series of 28 "Dolphins". These are known as the Mark 1. It was shown at the Olympic Aero Show held July 1929. They had a Cirrus Hermes engine of 105 hp. A second series of 13 was built with a Gipsy III engine, which gave an extra 25 hp. Also, the rudders were (again) modified in this series; and wheel brakes were fitted.


Koolhoven FK-42

Koolhoven FK-42

Dit toestel heeft Koolhoven ontworpen voor eigen gebruik. In de periode medio 1929 tot begin 1932 verscheen hij met dit toestel op diverse grote vliegevenementen. In februari 1932 verkocht hij het; in juni van dat jaar ging het verloren bij een ongeluk.

Koolhoven created this plane for his personal use. He himself flew it to several large air shows in the period mid-1929 to early 1932. In February 1932 he sold the craft; it was lost in an accident only four months later.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1929
sportvliegtuig
1
1× Cirrus Hermes 105 pk
192 km/u
780 kg
11 m
7,9 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1929
pleasure plane
1
1× Cirrus Hermes 105 hp
192 km/h
780 kg
11 m
7.9 m


Koolhoven FK-43

Koolhoven FK-43 Koolhoven FK-43

De Koolhoven FK-43 was een vierpersoons cabinevliegtuig. Het toestel is de directe opvolger van de FK-41. Er werden er 12 van verkocht. De KLM was de grootste gebruiker, zij zette het toestel bij voorkeur in als vliegtaxi. Het prototype vloog voor het eerst in 1931. Dit was een mooie, even­wichtige machine. Heel geschikt voor binnenlandse vluchten, omdat zij ook op kleine velden kon opstijgen en landen. Het toestel was ook in gebruik als opleidingsvliegtuig voor verkeersvliegers.

De meest memorabele daad ooit verricht met de FK-43? Ongetwijfeld het overvliegen van de voetbalschoenen van Puck van Heel naar Antwerpen. Van Heel was aanvoerder van het Nederlandse elftal dat op 29 april 1934 in Antwerpen tegen België moest aantreden. In Antwerpen bleek dat Van Heel zijn schoenen vergeten was .... Nederland won, met 4-2, beslist dankzij de inzet van een FK-43.

Het scheelde trouwens niet veel, of het ontwerp van de FK-43 was nooit afgemaakt. De eerste klant, de Amerikaanse miljonair Van Lear Black, verdronk vóór het toestel kon worden afgeleverd. Koolhoven verkocht een licentie aan een ander bedrijf, bouwde een voorbeeldtoestel en leverde dit af - en toen ging dat bedrijf over de kop. Het voorbeeldtoestel verdween spoorloos.

The Koolhoven FK-43 was a four-seater plane with closed cabin. It was the direct successor of the FK-41. In all, twelve were sold. KLM was the biggest customer, they used the plane mainly as an airtaxi. The prototype was launched in 1931. It was a nice, well balanced and well considered design, eminently suitable for domestic flights, because it could take off from and land on quite small airfields. The plane was further used as a trainer for civil pilots.

The most memorable flight of the FK-43 easily is the trip to Antwerp to carry the football boots of Puck van Heel. Van Heel was captain of the Dutch national football team and they were to play against Belgium, that 29th April 1934 in Antwerp. Van Heel however had forgotten to pack his boots! They were sent to him by FK-43 and we certainly have to thank that plane for the 4-2 triumph.

It was a close shave or the FK-43 design would never have been finished. The first customer, the American millionaire Van Lear Black, drowned before the craft was finished. At that time, there were no other customers (yet). Koolhoven sold a building licence to another firm, built and delivered a prototype - and then that firm went bankrupt. The prototype disappeared without a trace.

3x Koolhoven FK-43

Gelukkig vond Koolhoven in de KLM een afnemer. Eerst werd één toestel aangeschaft; dit verongelukte net een maand later. In die korte tijd had het echter prima voldaan. Er werden er nog 'ns zes besteld. Na het neer­storten van twee van de zeven werden er opnieuw twee gekocht.

Fortunately, the KLM took an interest in the FK-43. First they bought one; which was lost in an accident just one month later. The plane however had served very satisfactory, so another six were ordered. Of the seven so deliverd, two crashed. They were replaced by a further tw.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1931
passagiersvliegtuig
1 piloot, 3 passagiers
1× De Havilland Gipsy Major 130 pk
190 km/u
1140 kg
10,9 m
8,3 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1931
passenger plane
1 pilot, 3 passengers
1× De Havilland Gipsy Major 130 hp
190 km/h
1140 kg
10.9 m
8.3 m

Koolhoven FK-43 in de LVA
Koolhoven FK-43 in the LVA

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden vier van de KLM-toestellen door de LVA gevorderd. Ze kregen de codes 960, 963, 965 en 966. Van deze gevorderde toestellen kon er slechts één ontkomen naar Engeland, waar het enige tijd als verbindingstoestel dienst deed.

At the outbreak of the Second World War, four of the KLM FK-43 were requisitioned by the LVA. They were numbered 960, 963, 965 en 966. Of the four, only one escaped being destructed in the early days of the war. It was flown to England, where it served for some time as a liaison plane.

Fokhoven

Na de oorlog werden er nog eens acht FK-43 toestellen bij Fokker gemaakt, die als "Fokhoven" door het leven gingen. Op eentje na zijn ze allemaal gesloopt. De overgebleven kist staat nu het Automuseum in Raamsdonkveer. Feitelijk werd het oorspronkelijk ontwerp zo sterk gemodificeerd, dat ze niet echt als Koolhovens te herkennen zijn.

After the war, another eight FK-43 were produced at the Fokker works. These are known as "the Fokhovens". All but one were scapped long ago; the only remaining one now is in a museum at Raamsdonkveer. The original Koolhoven design was extensively modified and the result can hardly be recognised as "a Koolhoven plane"....


Koolhoven FK-44

Koolhoven FK-44

Een tweepersoons sportvliegtuig. De FK-44 werd alleen op bestelling ge­maakt. In totaal werden twee bestellingen verkregen, beide van bankdirec­teuren. Slechts één van deze bestellingen is werkelijk afgebouwd. Het toestel werd in 1931 afgeleverd. In 1932 werd het afgeschreven ....

A two-seater pleasure plane, this FK-44, which was only made to order. In all just two orders were received, both from Bank managers. Only one of these orders was really finished, to be delivered in 1931. The plane was decommissioned in 1932 ....

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1931
sportvliegtuig
1 piloot, 1 passagier
1× Cirrus Hermes 115 pk
190 km/u
800 kg
11,0 m
7,9 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1931
pleasure plane
1 pilot, 1 passenger
1× Cirrus Hermes 115 hp
190 km/h
800 kg
11.0 m
7.9 m


Koolhoven FK-45

Koolhoven FK-45

Dit lichte sportvliegtuigje werd eind 1931 besteld door de Franse stunt­vlieger René Paulhan. Als invlieger van Nieuport-Delage had deze de beschikking over een NiD 481 stuntvliegtuig, maar hij zocht een lichter toestel. Dit vond hij via zijn vader, een goede kennis van Koolhoven. In 1932 maakte de FK-45 zijn eerste vlucht, door Koolhoven zelf uitgevoerd. Het duurde tot 1934 eer het toestel door Paulhan werd opgehaald. In 1936 deed hij het alweer van de hand; in 1938 werd het afgeschreven.

A light and small pleasure plane, ordered in 1931 by the French stunt flyer René Paulhan. He was a test pilot at Nieuport-Delage, normally flew a NiD 481 stunt plane and he was now looking for something much more relaxed. His father was befriended with Koolhoven, so the order was soon placed. The plane was first flown in 1932 by Koolhoven himself. It took until 1934 before Paulhan could find the time to collect it from the Koolhoven works. He sold the craft in 1936 and it was decommissioned in 1938.

Jaar
Functie
Bemanning
Motor
Topsnelheid
Startgewicht
Spanwijdte
Lengte

1931/1932
sportvliegtuig
1
1× Cirrus Hermes 115 pk
210 km/u op zeehoogte
580 kg
7 m
5,6 m

Year
Task
Crew
Engine
Maximum speed
Starting weight
Wingspan
Overall length

1931/1932
pleasure plane
1
1× Cirrus Hermes 115 hp
210 km/h at sea level
580 kg
7 m
5.6 m


naar de top    naar de top to the top    to the top