Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


Curriculum vitae

 11 

Curriculum vitae

     
      Waar vind je ons ...         Where to find us ...  

Tsja, misschien een goede gelegenheid om iets meer te vertellen over de man achter dit alles ....

Gegrepen door oude techniek

Well, perhaps this is the right moment to tell a little bit more about the man behind it all ....

Fascinated by historical technology

Maar ik houd het wel kort, hoor!

Opleiding

  • HBS (B) (1961-1966), Rotterdam
  • HTS werktuigbouwkunde (constructietechniek) (1966-1970), Rotterdam
  • T.U. natuurkunde (meet- en regeltechniek) (1970-1976), Eindhoven

Mijn belangrijkste vakgebieden zijn werktuigbouw, elektrotechniek, staalbouw, waterbouw, metallurgie, proceschemie en warenkennis.

Alex den Ouden

Don't worry, I'll keep it short!

Education

  • Grammar school (science) (1961-1966), Rotterdam
  • M.Sc. mechanical engineering and development (1966-1970), Rotterdam
  • Ph.D. physics (control engineering) (1970-1976), Eindhoven

My most important specialisms are mechanical engineering, electrical engineering, steel construction, civil engineering, metallurgy, proces chemistry and technology.

Ervaring

Na de afsluiting van mijn studie werkte ik eerst 10 jaar in research op het Philips Nat. Lab. en als hoofd produkt- en produktieontwikkeling resp. hoofd tekenkamer bij enkele industriŽle bedrijven.

Experience

After completion of my formal education, I first spent 10 years in research at the Philips Laboratories in Eindhoven and as head R&D and engineering in several industrial engineering works.

In 1981 maakte ik mij zelfstandig en stichtte mijn eigen op het technisch erfgoed gespecialiseerde uitgeverij: De Archeologische Pers (Eindhoven). Hier verschijnen mijn publicaties (eigen teksten en heruitgaven van oorspronkelijke technische teksten) over industriële archeologie en geschiedenis, oude techniek en technologie; alsmede mijn technisch-historische velddocumentaties. Ik doe al meer dan dertig jaar intensief industrieel-archeologisch veldwerk.

In 1981, I set up my own publishing house: De Archeologische Pers (Eindhoven), which is fully dedicated to the technical and industrial heritage. Here, my publications appear. These are mostly my own texts; but I also produce reissues of original technical books and texts. My publications usually cover industrial archaeology and historical technology; and the results of my I.A. fieldwork. I've been engaged in this field for over thirty years.

 
      Meer over de boeken en CDs ...         More about the books and CDs ...  
 

Daarnaast adviseer ik sedert die tijd regelmatig (op free-lance basis) technische musea bij het verzamelen, conserveren, restaureren, documenteren, exposeren en interpreteren van historische apparatuur, machines en processen.

Since that time, I have been advising technical museums (on a free-lance consultancy basis) in collecting, preserving, restoring, documenting, interpreting and preparing expositions of historical apparatus, machinery, plant and processes.

 
      Meer over het advieswerk !         More about the consultancy !  
 

In recente jaren is hier het (in opdracht) maken van technische modellen bijgekomen, inclusief alle benodigde voorafgaand onderzoek en een wetenschappelijke verantwoording van de gemaakte reconstructie en de gevolgde werkwijze. Met dezelfde aanpak vervaardig ik ook gecompliceerde isometrische tekeningen ter documentatie van technische bedrijfscomplexen, machines, installaties en objecten.

In recent years, making engineering models (in commission) has been added to this, including all necessary preparatory research as well as a scientific account of the why and how of the reconstruction I made. I use the same approach to prepare complicated isometric drawings to document (the evolution of) technical works, plant, machinery, installations and objects.

 
      Meer over de technische modellen !         More about the engineering models !  
      Meer over de isometrische tekeningen !         More about the isometric drawings !  
 

Het zal duidelijk zijn, dat de kennis die ik bij dit werk heb opgebouwd, breed inzetbaar is. Ik maak regelmatig (in opdracht) tentoonstellingen en presentaties op mijn vakgebied; geef allerhand cursussen en lezingen over technisch-historische en industrieel-archeologische onderwerpen; ik schrijf (in opdracht) op basis van toegesneden onderzoek publicaties zoals gedenkboeken voor technische bedrijven en opganisaties. Ik maak (in opdracht) ook websites voor technische bedrijven en opganisaties.

It will be clear, that I have gradually acquired a wide knowledge in this field, which can be useful in a number of areas. I regularly build (commissioned) exhibitions and presentations; I run a variety of courses and lectures on subjects in historical technology and industrial archaeology; I write (commissioned) publications, based on my own research, like memorial volumes for technical companies and organisations. In the same manner I build websites for technical companies and organisations.

 
      Meer over de tentoonstellingen etc. !         More about the exhibitions etc. ...  
      Meer over de cursussen etc. !         More about the courses etc. ...  
      Meer over de websites !         More about the websites ...  
 

In de verloren momentjes tussen die werkzaamheden verzamel ik gretig nieuw oud studiemateriaal. Dat gebruik ik uiteraard als bronmateriaal voor onderzoek. Ik heb nu een uitgebreide verzameling boeken en een interessante collectie oude gereedschappen en gereedschapwerktuigen. Als de tijd het toelaat, vind ik het erg leuk, om weer eens wat technische artikeltjes toe te voegen aan de sectie "capita selecta" op deze website ....

In the few unoccupied moments in beweeen these tasks, I love to accumulate new old material to study. Which of course is then used as source material for further research. I now have an extensive collection of books and an interesting collection of historical machinetools and hand tools. If time permits, I tend to publish short technical texts I write in the section "capita selecta" of this website.

 
      Meer over mijn boekenverzameling !         More about my collection of books ...  
      Meer over mijn machineverzameling !         More about my collection of machinery ...  
      Meer over de capita selecta !         More about the capita selecta ...  
 

naar de top    naar de top to the top    to the top