Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŰle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

Erichsen of uitdeuk-proef voor plaatmetaal

Ik was laatst op bezoek in het Deutsches Kaltwalzmuseum in Hagen-Hohenlimburg (Duitsland) en trof daar een fraai exemplaar aan van een Erichsen toestel.

Het mag er dan een beetje uitzien alsof het thuis hoort op de brug van een schip, maar dat is niet zo.

het Erichsen toestel in het Deutsches Kaltwalzmuseum
the Erichsen apparatus in the Deutsches Kaltwalzmuseum

Erichsen or cupping test for sheet metal

Recently I visited the Deutsches Kaltwalzmuseum in Hagen-Hohenlimburg (Germany) and ran against a nice example of an Erichsen apparatus.

It may look a bit like gear you would find on a ship's bridge, but that is definitely not the case.

Dergelijke machientjes worden gebruikt om dunne plaat te testen op vervormbaarheid. Daartoe wordt een kogel met een schroefspil tegen een ingespannen stuk plaat gedrukt, net zo lang tot de plaat scheurt. Het is misschien geen puur wetenschappelijke test, maar hij werkt heel effectief. Het is bovendien een leuke test om te doen ....

Such machines are used to determine the deepdrawing properties of thin sheet. To this end, a steel ball is pushed by means of a screw spindle against a clamped piece of sheet, till this starts to tear. It may perhaps not be a sophisticated scientifical test, but it works very effectively. And of course, it is great fun to perform this test ....

Je draait aan het grote handwiel om de schroefspil met de kogel naar binnen en naar buiten, dus naar of van het proefplaatje te bewegen. De spaken op de velg maken een beheerste beweging mogelijk.

You turn the large hand wheel to move the screw spindle with the ball inwards and outwards, i.e. to and from the test piece. The spokes on the rim make for a finely controlled smooth movement.

Aan de achterzijde van het apparaat is een spiegel gemonteerd. Wanneer je vˇˇr de machine staat, aan het handwiel draait en tegelijkertijd in deze spiegel kijkt, dan zie je precies wanneer het testplaatje begint te scheuren. Dan stop je onmiddellijk met draaien.

A mirror is attached to the rear of the apparatus. When you stand in front of the machine, turning the hand wheel while at the same time looking in this mirror, you can exactly see when the test piece starts to tear. You immediately stop turning the wheel.

De kogel in de schroefspil en de ringen waartussen het proefplaatje wordt geklemd, zijn uitwisselbaar. Naarmate de te beproeven plaat dunner is, gebruik je een kleinere kogel en ringen met kleinere binnendiameter.

The ball in the screw spindle and the rings between which the test piece is clamped, are exchangeable. The thinner the sheet you test, the smaller the ball and the inner diameter of the clamping rings.

dwarsdoorsnede van het Erichsen apparaat
cross section of the Erichsen apparatus

Kijk naar de dwarsdoorsnede, dan zie je de genoemde details duidelijk.

Look at the cross section and you'll clearly see the details mentioned.

Wat je verder ziet, is dat de schroefspil dubbel is uitgevoerd. De buitenste schroef dient om het proefplaatje vast te klemmen tussen de klemringen. De binnenste schroef beweegt de kogel. Beide schroeven worden met hetzelfde handwiel verdraaid. Je ziet onder in de as een verend pennetje. Is dit ingedrukt (zoals getekend) dan zijn beide concentrische naven gekoppeld en draaien beide schroefspillen tegelijk. Zo klem je het plaatje. Het pennetje is bevestigd aan een ring om de as, die door een veertje aan de bovenzijde naar boven gedrukt wordt gehouden. Druk je echter de ring (tegen het bovenste veertje in) naar beneden, dan glijdt het onderste pennetje uit de binnennaaf en zijn beide naven ontkoppeld. In dat geval verdraai je alleen de binnenste spil en ben je aan je proef begonnen.

Another thing to observe is that the screw spindle is double. The outer screw is meant to clamp the test piece between the clamping rings. The inner screw moves the ball. Both screws are rotated with the same hand wheel. See that little springed pin on the bottom of the shaft? When this is pushed in (as drawn), both concentric naves are coupled and both screw spindles will rotate simultaneously. This is to clamp the test piece. The pin is held in a ring around the spindles, which is pushed upwards (and held in that position) by a spring on the top of the shaft. Now when you push the ring down, against the upper spring, the lower pin slides out of the inner nave and both naves are uncoupled. You now only rotate the inner screw and so have started your test.

De indringdiepte van de kogel op het moment van scheuren bepaal je met een meetklokje. Deze is maatgevend voor de vervormbaarheid.

Tenslotte, hele korte en hele lange bedieningsmensen zullen weten te waarderen dat de spiegel verstelbaar is.

The penetration of the ball at the moment of tearing is measured with a dial indicator. This is a criterion for deepdrawability (to coin a term).

Finally, very short and very long operators will appreciate why the mirror is made adjustable.


naar de top    naar de top to the top    to the top