Nederlands   This page is only available in Dutch
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

persgasgenerator-installatie voor gasmotoren van The Dowson Economic, Gas & Power Co.

Dowson persgasgenerator-installatie voor gasmotoren van The Dowson Economic, Gas & Power Co.

Ontleend aan: Gas-, petroleum- en benzine motoren; G.J.A. Steen; A.W. Sijthoff, Leiden; 1898.

Contemporaine beschrijving

De installatie, die bovengenoemde fabriek uitvoert, is in de gravure afgebeeld. De werking is als volgt. In den kleinen stoomketel wordt stoom geproduceerd tot eene spanning van 3 atm. Deze stoom gaat door een injecteur, die zoodanig ingericht is, dat er 4 maal zooveel lucht medegezogen wordt, waarna dit mengsel in den generator (links van den stoomketel) binnentreedt, waar het eerst verwarmd wordt door eene bijzondere inrichting onder de roosters. Op deze roosters wordt anthraciet of cokes gebracht door de opening boven in den generator. Bij de nieuwste toepassing gebruikt men eene 20 tot 45 cM. hooge laag anthraciet-erwten. Doordat nu de stoom, met de lucht vermengd, door de gloeiende laag anthraciet strijkt, verbindt zich de zuurstof uit den stoom met de koolstof tot kooloxyde, terwijl de waterstof vrijkomt. De lucht wordt ontbonden in zuurstof en stikstof, waarvan de eerste zich eveneens met de koolstof verbindt tot kooloxyde of tot koolzuur, terwijl de stikstof in vrijen toestand blijft.


Kiderlen & Co. (de importeur van deze toestellen), geven als de beste scheikundige samenstelling van het Dowson-gas op:

   Gehalte aan       koolwaterstof     2%    koolzuur     6%
  waterstof 18%    stikstof    50%   
  kooloxyde    24%       

Bij het verlaten van den generator wordt het gas door de roetkist gevoerd, om de mechanisch meegevoerde kooldeeltjes te verwijderen, waarna het tot hetzelfde doel nog eens door eene waterkist (met constant niveau tot verkrijging van constanten druk in den generator) wordt gevoerd. Heeft het gas deze zuivering ondergaan, dan komt het in de afkoelers. Het aldus gevormde gas passeert daarna den cilindervormigen cokes-ketel, waar het door stukken cokes of puimsteen nog eens gezuiverd wordt, terwijl deze stukken nat gehouden worden door een waterstraal, die boven door een sproeier in den zuiveraar komt. Het gas is hiermee voldoende gereinigd en behoeft nu nog slechts gedroogd te worden. Dit geschiedt door een toestel, die gevuld is met zaagsel, dat door het gas van boven naar beneden doorstroomd wordt. Het gas is nu geschikt, om als werkgas gebruikt te worden, en komt in den gashouder, die hier meer als drukregelaar dan als reservoir dienst doet, omdat de voordeeligste werking van de installatie daarin bestaat, dat er evenveel gas gemaakt wordt als er voor den motor noodig is. Daartoe sluit de gashouder, wanneer hij op eene zekere hoogte gekomen is, den stoomtoevoer in den generator automatisch af. Bij de daarop volgende daling van den gashouder wordt de stoom eveneens weer automatisch toegelaten.

naar de top    naar de top to the top    to the top