Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


        Terug naar de Hoofdpagina's ...                Back to the Main pages ...

Meer over CadStd

Hier vind je aanvullende informatie met betrekking tot het CAD-programma CadStd van John Apperson and Daughters; en een download-link.

De nieuwste versie van CadStd (3.5.9 ) kwam in maart 2004 uit. Hij is alleen in het Engels beschikbaar. Het programma is verkrijgbaar in twee versies: Lite en Pro. De Lite versie is ruim 1,5 MB groot, ongeveer tien minuten download met een 56K modem.

Je kunt met CadStd Lite de volgende bestanden aan.

  • openen: *.DXF en *.CAD
  • importeren: *.DXF
  • opslaan: *.CAD
  • exporteren: *.DXF

Hierbij is *.CAD het eigen bestandsformaat van CadStd en *.DXF het over de hele wereld gebruikte standaard formaat van AutoCad.

CadStd kan niet omgaan met het andere belangrijke standaardformaat van AutoCad: *.DWF. Hoe erg is dat? Bedenk dat het *.DXF formaat altijd zeer omvangrijk is en (dus) minder geschikt voor verzending per email of voor plaatsing op websites. Daarvoor komt feitelijk alleen het *.DWF formaat in aanmerking. Er bestaan natuurlijk wel shareware converters, die *.DXF in *.DWF omzetten. Een voorbeeld? AutoDWG's DWG2DWF (2,1 MB, 15 dagen gratis op proef, daarna 49$).

Het verschil tussen Lite en Pro? Pro biedt meer mogelijkheden bij het tekenen dan Lite, te weten: Intercept, Trim, Gap, Offset, Search and replace text, Search and replace text from a file, Isometric Grid support, Fillet, Chamfer, Isometric Projection from orthographic views, Ability to print a large drawing on a small printer using multiple sheets, Radial and Angular Dimensions and 255 level undo.

Voor CadStd zijn de minimum systeemeisen: Microsoft Windows 98, 2000, XP of NT.

CadStd Lite is freeware; CadStd Pro kost 25$.

More about CadStd

Here, you'll find additional information about the CAD-programme CadStd by John Apperson and Daughters; and a download link.

The most recent version of CadStd (3.5.9) appeared in March 2004. It is only available in English.The programme is available in two versions: Lite and Pro. The Lite version is just over 1.5 MB, about ten minutes download with a 56K modem.

CadStd Lite handles the following file formats.

  • open: *.DXF and *.CAD
  • import: *.DXF
  • save: *.CAD
  • export: *.DXF

In which *.CAD is CadStd's own file format and *.DXF. the standard format for AutoCAD, used all over the world.

CadStd does not handle the other important AutoCad standard format: *.DWF. How bad is that? Do remember that *.DXF files always are quite bulky and therefore less suitable for sending by email or putting up on websites. For those purposes only the *.DWF format really is sensible. Of course, shareware converters are available that will convert *.DXF to *.DWF. An example? AutoDWG's DWG2DWF (2,1 MB, 15 days free trial, then 49$).

The difference between Pro and Lite? Pro offers more drawing tools than Lite, to wit: Intercept, Trim, Gap, Offset, Search and replace text, Search and replace text from a file, Isometric Grid support, Fillet, Chamfer, Isometric Projection from orthographic views, Ability to print a large drawing on a small printer using multiple sheets, Radial and Angular Dimensions and 255 level undo.

CadStd has the following minimum system requirements: Microsoft Windows 98, 2000, XP or NT.

CadStd Lite is freeware; CadStd Pro costs 25$.

        Download CadStd Lite ...         Download CadStd Lite ...
 

CadStd is redelijk eenvoudig te leren. Voor de Lite versie is er geen ondersteuning. Het programma heeft wel een beknopte "Help" pagina en verder is er een on-line pagina met "frequently asked questions". Koop je de Pro versie, dan kun je een uitgebreide "Cad Standard User's Guide and Tutorial" in *.PDF formaat downloaden.

CadStd is not really very difficult to master. There is no support for the Lite version. The programme has a concise "Help" page and there is also an on-line page with "frequently asked questions". If you do buy the Pro version, you have access to download an extensive "Cad Standard User's Guide and Tutorial" in *.PDF format.

        CadStd FAQ ...         CadStd FAQ ...
 

naar de top    naar de top to the top    to the top