Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


        Terug naar de Hoofdpagina's ...                Back to the Main pages ...

Meer over DWG-Viewer

Hier vind je informatie met betrekking tot de InViso DWG-Viewer voor CAD-tekeningen; en een download-link.

De nieuwste versie van DWG-Viewer (3.06) kwam in september 2002 uit. Hij is alleen in het Engels beschikbaar. De viewer is bijna 6 MB groot, ongeveer een half uur download met een 56K modem.

Je kunt met DWG-Viewer de volgende bestanden openen en bekijken: *.DWG, *.DWF en *.DXF. Dit zijn de standaard bestandformaten van AutoCAD tekeningen. Ik gebruik het *.DWF-formaat voor mijn CAD-tekeningen. Dit geeft veruit de kleinste bestandsomvang, zeer plezierig voor uitwisseling via het Internet en email.

Voor DWG-Viewer zijn de minimum systeemeisen: Microsoft Windows 98, 2000, XP of NT. Verder dient je Microsoft Internet Explorer minimaal versie 4.x te zijn.

DWG-Viewer is freeware.

More about DWG-Viewer

Here, you'll find information about the InViso DWG-Viewer for CAD-drawings; and a download link.

The most recent version of DWG-Viewer (3.06) appeared in September 2002. It is only available in English.The viewer is nearly 6 MB, about half an hour download with a 56K modem.

In DWG-Viewer you can open and view the following CAD-files: *.DWG, *.DWF and *.DXF. These are the standard formats for AutoCAD drawings. I myself generally use the *.DWF-format for my CAD drawings. This reduces the filesize really very drastically, which is helpful when exchanging drawings via the Internet and email.

DWG-Viewer has the following minimum system requirements: Microsoft Windows 98, 2000, XP or NT. Furthermore, your version of Microsoft Internet Explorer need be at least 4.x.

DWG-Viewer is freeware.

        Download DWG-Viewer ...         Download DWG-Viewer ...
 

DWG-Viewer is uiterst simpel te begrijpen. Er is geen Helpdesk, maar zou je bij de installatie met vragen zitten, dan bestaat er een pagina met "frequently asked questions".

DWG-Viewer is extremely easy to understand. There is no Helpdesk, but if you run into a question during installation, you can try the page with "frequently asked questions".

        DWG-Viewer FAQ ...         DWG-Viewer FAQ ...
 

naar de top    naar de top to the top    to the top