Nederlands   This page is only available in Dutch
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de Hoofdpagina ...                Back to the Main page ...   


De Donge-spoorbrug bij Geertruidenberg op de Rijksmonumentenlijst!


      Direct naar:     Titelblad
    Inleiding
    Hoofdstuk A: De Langstraat-spoorweg en de Donge-spoorbrug in hun historische context
    Hoofdstuk B-1: Technische aspecten - de vaste (enkelsporige) aanbrug in detail bezien
    Hoofdstuk B-2: Technische aspecten - de (dubbelsporige) draaibrug in detail bezien
    Hoofdstuk B-3: Technische aspecten - de onderbouw in detail bezien
    Hoofdstuk B-4: Technische aspecten - materialen
    Hoofdstuk C: Hoe compleet zijn de overblijfselen?
    Hoofdstuk D: In welke conditie zijn de overblijfselen?
    Hoofdstuk E: Welk werk zal nodig zijn voor conservering respectievelijk restauratie?
  De CD met documentatie-foto's  

Conclusies en aanbevelingen


Of misschien beter, éérst de belangrijkste aanbeveling ....

De Donge-spoorbrug bij Geertruidenberg dient beslist op de Rijksmonumentenlijst te worden geplaatst. Dit is een onvervangbaar en opvallend interessant techniek-historisch monument. Hij is volledig representatief voor de jaren 1880. Zijn waarde wordt nog in aanmerkelijke mate verhoogd door het feit dat hij niet door moderniseringen en verzwaringen is aangepast aan de eisen van de moderne tijd. We zien hier een authentiek stuk ingenieurskunst (in het ontwerp) en Nederlands vakmanschap (in de uitvoering).

Dan de tweede aanbeveling ....

Of de Donge-spoorbrug nu uiteindelijk wél of niet op de Rijksmonumentenlijst komt, of hij behouden kan blijven of niet - in ieder geval zou mijn huidige rapport moeten worden uitgewerkt tot een volwaardige documentatie. Ik denk daarbij aan een documentatie overeenkomstig mijn in 1996 in opdracht van Provinciale Waterstaat Noord-Brabant opgestelde: "De Prinslandse Brug over de Rivier de Mark en Dintel ....".


Deze twee aanbevelingen zijn gebaseerd op een aantal conclusies die we kunnen trekken uit het materiaal dat ik in de Hoofdstukken A tot en met E heb geprenteerd. Welke conclusies zijn dat?


Uit de beschrijvingen in Hoofdstuk A


Uit de beschrijvingen in de Hoofdstukken B-1 tot en met B-4


Uit de beschrijvingen in Hoofdstuk C


Uit de beschrijvingen in Hoofdstuk D


Uit de beschrijvingen in Hoofdstuk E


      Naar de volgende sectie  

naar de top    naar de top to the top    to the top