Nederlands   This page is only available in Dutch
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de Hoofdpagina ...                Back to the Main page ...   


Hal 6 Ketelmakerij Koninklijke Schelde Groep, Vlissingen - januari 2005


      Direct naar:     Titelblad
    Conclusies en aanbevelingen
    Bouwgeschiedenis Plaatwerkerij en in het bijzonder Hal 6
    De huidige conditie van Hal 6
    Is Hal 6 het behouden waard?
    In welke vorm zou Hal 6 behouden moeten worden?
    Is demontage en heropbouw voor hergebruik elders zinvol en haalbaar?
    Is restauratie en hergebruik c.q. exploitatie in situ zinvol en haalbaar?

Appendices en de CD met documentatiefoto's


Bij mijn bezoek aan het Archief van Koninklijke Schelde Groep (K.S.G.) in Vlissingen heb ik aldaar een pakket samengesteld van alle voor Hal 6 relevante tekeningen en berekeningen. Dit pakket heb ik van K.S.G. voor mijn analyse in bruikleen meegekregen en het heeft na mijn toestandsopname en fotosessies ter plaatse gediend om de gedane waarnemingen te onderbouwen. Na afsluiting van mijn rapport is dit pakket overgenomen door de gemeente Vlissingen.

Index Tekeningen en Berekeningen in het Archief van K.S.G. in Vlissingen

Na het samenstellen van het pakket van alle voor Hal 6 relevante tekeningen en berekeningen was de eerste taak natuurlijk het maken van een ontsluiting daarvan.
Hier vind je deze index (MS-Office Excel xls-formaat).

CAD-tekening van de heropbouw in 1950 en de modificatie in 1954

Als ondersteuning bij dit rapport heb ik een overzichtstekening in CAD gemaakt. Deze is gebaseerd op de eigen waarnemingen en op de in het Archief van K.S.G. beschikbare originele tekeningen.
Hier vind je deze CAD-tekening (AutoCad DWF-formaat).
Om deze tekening te bekijken, heb je een CAD-programma nodig of een CAD-viewer. Gebruik bijvoorbeeld de excellente freeware Free DWG-viewer. Hier vind je meer informatie over DWG-viewer.

Front

Index van de in het kader van deze studie gemaakte digitale foto's

In drie halve dagen is Hal 6 in 447 digitale foto's Alex den Ouden, 2005) in groot detail gedocumenteerd. De foto's staan op een CD-ROM in verliesloos gecomprimeerd jpg-formaat. De foto's worden ontsloten door een index met korte beschrijvingen.
Hier vind je deze index (MS-Office Excel xls-formaat).

CD met documentatie-foto's

De digitale foto's van de documentatie meten 3072 ◊ 2048 pixels. Op een 19" TFT-monitor (1260 bij 1024 pixels) zoom ik in en zie details die kleiner zijn dan een millimeter - vanaf 20 meter afstand gefotografeerd .... Het genoemde aantal pixels komt overeen met een klassieke foto≠afdruk op papier van 95 cm bij 75 cm. De foto's kosten niets, want ze worden in de camera op wisbare en dus steeds weer opnieuw te gebruiken flash memory cards opgeslagen.

Je ziet voorbeelden van de gemaakte foto's (of details daaruit) in de kleurenillustraties op deze webpagina's. Gezien de grootte van de fotobestanden (samen 472 MB) kan ik ze niet alle op deze website plaatsen. Ik heb daarom de 447 foto's op een CD gezet. Ik bekijk ze (in elke gewenste detaillering) direct vanaf de CD met grafische programma's zoals Irfanview en PaintShopPro. Deze CD is voor belangstellenden uiteraard te koop.

Belangstelling? De CD kost € 35,00 inclusief verzendkosten. Je kunt 'm bestellen per email en betalen per postgiro. Als je HIER klikt opent zich een voorbereid mailtje - vergeet niet je adres in te vullen, anders weet ik niet waarheen ik de CD moet zenden ....


naar de top    naar de top to the top    to the top