Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack 221 pp. 949 ill. 86 CAD 46,5 MB

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
     (min.)
oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004  

      Direct naar  mijn artikelen ...    
mijn CAD-tekeningen ...    
mijn boeken en CD-ROMs ...    
      Straight to  my articles ...  
my CAD-drawings ...  
my books and CD-ROMs ...  
      Dit domein biedt je ...         This domain offers ...   
      Waar vind je ons ...           Where to find us ...  

Ik ben nu zo'n 30 jaar actief bezig met oude (industriŽle) techniek en ingenieurskunst. Vooral de IndustriŽle Revolutie interesseert mij. De bijna sprongsgewijze ontwikkeling van vakmanschap, ambacht, nijverheid en kleinbedrijf tot grootschalige industrie lag in handen van technici, technologen en ingenieurs. Ik ben zelf werktuigbouwkundig ingenieur.

Mijn specialiteiten: machinebouw, drijfkracht (stoom en inwendige en uitwendige verbranding); ijzer, staal, non-ferro metallurgie; warenkennis, productietechniek, mechanische technologie. Verder: verspaning, giettechniek, smeden; elektro- en meet/regeltechniek; water- en oliehydrauliek; waterbouw; bouwhistorie, staalconstructie; toegepaste chemie, procestechnologie; industriŽle archeologie en de geschiedenis van bedrijf en techniek.

Ik heb een ruime technische bibliotheek, met boeken uit de periode 1500 tot 1980 en encyclopedieën en tijdschriften van de periode 1820 tot 1980.

Daarnaast een omvangrijke verzameling oud handgereedschap en gereedschapwerktuigen uit de periode 1885 tot 1960.

Alex den Ouden

I've been active in historical technology and engineering for 30 years now. Particularly the Industrial Revolution fascinates me. The sudden development from traditional skilled craft and small manufactories to large-scale industry was firmly based on and controlled by technical men, engineers, inventors and technologists. I'm a professional mechanical engineer.

My specialisms: mechanical engineering, prime movers (steam and internal and external combustion); iron, steel, non-ferrous metallurgy; materials, production and mechanical technology. And then: machining, casting, forging; electrical engineering, control theory; water- and oil hydraulics; civil engineering, steel construction; applied chemistry, process technology; industrial archaeology and the history of craft and industrial production.

I have an extensive technical library, with textbooks of the period 1500 to 1980 and encyclopśdias and journals of the period 1820 to 1980.

Furthermore, a substantial collection of historical hand tools and machinetools of the period 1885 to 1960.     publicaties over industriŽle archeologie en oude techniek
  1  
     publications on industrial archaeology and historical technology
 
     advieswerk en veldwerk: onderzoek, documentatie, evaluatie, restauratie, reconstructie en heropbouw van machines en technische objecten
 2 
     consultancy and fieldwork: research, documen­tation, evaluation, preservation, reconstruction and reerection of machinery and technical objects
 
     technische modellen, gebouwd in opdracht
 3 
     commissioned engineering models
 
     tentoonstellingen, presentaties, publicaties in opdracht
 4 
     commissioned exhibitions, presentations, publications
 
     CAD-tekenen: 2D werktekeningen en 3D isometrisch, exploded views
 5 
     CAD-drawing: 2D working drawings and 3D isometric, exploded views
 
     symposia, workshops, leergangen, voordrachten
 6 
     symposiums, workshops, courses, lectures
 
     technische websites, gebouwd in opdracht
 7 
     commissioned technical websites
 
     capita selecta: korte teksten over techniek - modern en historisch
 8 
     capita selecta: short studies in technology - modern and historical
 
     mijn technisch-historische bibliotheek
 9 
     my historical-technical library
 
     mijn verzameling historische gereedschappen en gereedschapwerktuigen
  10 
     my collection of historical hand tools and machinetools
 
     curriculum vitae
  11  
     curriculum vitae

naar de top    naar de top to the top    to the top